Om een studie uit te mogen voeren, wordt een zogenaamd studie protocol opgesteld. Deze moet worden goedgekeurd door een Medisch Etische Commissie, voordat de studie van start mag. Het wordt daarnaast steeds gebruikelijker om een studie protocol te delen met de wetenschappelijke wereld, zodat onderzoekers van elkaar weten waar zij mee bezig zijn en het uitvoeren van dubbel onderzoek kan worden voorkomen. De MYCHOICE studie is om die reden te vinden in het NTR trialregister. 

Daarnaast is sinds deze week het uitgebreide studie protocol ook te vinden als wetenschappelijk artikel in het wetenschappelijke tijdschrift: JMIR.