Isala ontvangt Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) erkenning voor het MR-HIFU interventiecentrum

april 25th, 2022|

Isala heeft de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) erkenning gekregen voor het MR-HIFU interventiecentrum. Radioloog Martijn Boomsma: ‘Dit betekent dat wij worden gezien en voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Wij hebben dit als team van meerdere specialismen samen bereikt en daar ben ik enorm trots op.’ Lees het hele interview op de website van Isala.

Update MYCHOICE één jaar later

januari 31st, 2022|

Ruim een jaar geleden ging de MYCHOICE studie van start. Een mooi moment om terug te blikken op de ontwikkelen tot nu toe. In de figuur is te zien dat tot op heden twintig patiënten geloot zijn binnen de studie en dat een gestage groei van het aantal patiënten per maand te zien is.

Sinds begin 2022 kunnen patiënten ook in het Elisabeth Tweestedenziekenhuis in Tilburg meedoen aan de studie. Als zij loten voor de MR-HIFU behandeling, zullen zij die in Isala Zwolle ondergaan. Binnenkort hopen we ook het Amsterdam Universitair Medische Centrum aan te kunnen laten sluiten. Patiënten die niet onder behandeling zijn in één van de drie deelnemende ziekenhuizen, kunnen dan wel nog steeds daar naartoe verwezen worden.

 

Publicatie studie protocol

november 25th, 2021|

Om een studie uit te mogen voeren, wordt een zogenaamd studie protocol opgesteld. Deze moet worden goedgekeurd door een Medisch Etische Commissie, voordat de studie van start mag. Het wordt daarnaast steeds gebruikelijker om een studie protocol te delen met de wetenschappelijke wereld, zodat onderzoekers van elkaar weten waar zij mee bezig zijn en het uitvoeren van dubbel onderzoek kan worden voorkomen. De MYCHOICE studie is om die reden te vinden in het NTR trialregister. 

Daarnaast is sinds deze week het uitgebreide studie protocol ook te vinden als wetenschappelijk artikel in het wetenschappelijke tijdschrift: JMIR.

Deelnemende ziekenhuizen