Na de start van de MYCHOICE studie in november 2020, vonden al snel de eerste gesprekken plaats met mogelijke deelnemers. Na een gesprek met een gynaecoloog en een onderzoeker, moet een MRI-scan definitief uitwijzen of een vrouw geschikt is om de MR-HIFU behandeling te ondergaan en dus mee kan doen aan de loting van de MYCHOICE studie. Tot nu toe doen drie vrouwen mee aan de studie!

Vanaf februari 2021 zullen de gesprekken met andere ziekenhuizen worden opgepakt en hopen we dat vrouwen die bij een gynaecoloog bekend zijn in een ander ziekenhuis, ook mee kunnen doen vanuit hun eigen ziekenhuis. Tot die tijd is een verwijzing naar Isala Zwolle altijd mogelijk. Neem contact met ons op via ons contactformulier voor meer informatie.