In de maand mei loopt de studie 18 maanden! We hebben in het laatste half jaar veel nieuwe patiënten gezien en het aantal inclusies is daarmee ruim verdubbeld ten opzichte van het eerste jaar.

Ook zijn de eerste patiënten in het Elisabeth Tweestedenziekenhuis geïncludeerd en zij worden binnenkort behandeld. We hopen dat het Amsterdam UMC binnenkort ook mag aansluiten en patiënten vanuit dat ziekenhuis of omgeving alleen voor een MR-HIFU behandeling, maar niet voor andere zaken binnen de studie, naar Zwolle hoeven te komen.